Menu
274

Een spannend jubileumjaar

 

 

Heemstede, 16 mei 2018

Beste allen,

Met deze brief wil ik jullie graag informeren over het komende jubileumjaar van de stichting. In 2018 zal het 20 jaar geleden zijn, dat ik met enkele vrienden de Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda in het leven riep.   

In dankbaarheid kijk ik terug op die twintig jaar: ik kreeg de gelegenheid om werk te schrijven op teksten van onder meer Neruda, Dahl en Petrarca. De verschillende besturen ondersteunden volop mijn initiatieven om  nieuw werk in de wereld te zetten. Vele honderden koorzangers, solisten en instrumentalisten namen deel aan de verschillende projecten.

Tijd nu voor het ontvouwen van nieuwe plannen voor dit bijzondere jubileumjaar 2018!

 ‘Emily,  op liefde en dood’…..

Zo luidt de titel van het nieuwe muziektheaterproject. In dit project staan het leven en werk van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson centraal.

In het kort:

Een statig huis met een parkachtige tuin in het nog landelijke Amherst (Massachussetts,VS) vormde de  ambiance waarin tussen 1855 en 1885 een van de opmerkelijkste dichterlijke oeuvres die er zijn, is ontstaan.

Emily Dickinson (1830-1886) schreef bijna 1800 gedichten en publiceerde er maar enkele. De volstrekt eigenzinnige inhoud van haar werk, daarbij haar teruggetrokken bestaan en onwil om te publiceren hebben na de verschijning van haar verzameld werk geleid tot een stortvloed aan biografische studies en interpretaties.

Het moet Emily Dickinsons thematiek zijn die tijdloos is: ze schrijft zoals geen ander ooit gedaan heeft over pijn, hartstocht, (on)geloof, verlangen, de dood, de natuur: heel het palet van de menselijke emoties.

Haar liefdesgedichten zijn de schrijnendste die ooit geschreven zijn. Over die laatste gedichten merkt Willem Wilmink, die een aantal van die gedichten vertaalde, op: ‘Er is vermoedelijk geen zuiverder liefdespoëzie dan die van deze eenzame vrouw, die de liefde misschien nooit aan den lijve ondervond.’

Toch was haar leven er niet een van tragisch gemis alleen, getuige de begrippen als ‘roes’, ‘vervoering’, ‘toverij’ en ‘extase’ die steeds terugkeren in haar gedichten.’

‘Ontneem mij alles Vrij

 Maar laat Extase mij

 Zodat ik rijker ben

 Dan ieder Medemens- ‘

Het werk van Emily Dickinson vind ik ronduit imponerend! Je vraagt je met verbazing af hoe het mogelijk is geweest, dat deze vrouw, levend in vrijwel permanente afzondering, zulke prachtige en vooral krachtige teksten heeft geschreven.

De productie

De afgelopen maanden heb ik veel van haar werk kunnen lezen en bestuderen, zowel haar poëzie als haar bijzondere brieven die ze tijdens haar leven schreef en die bewaard zijn gebleven.

Ik heb er voor gekozen om twee thema’s centraal te stellen: de liefde en de dood. De teksten met deze belangrijke thema’s leverden voor mij een ongelofelijke bron aan inspiratie op bij het componeren van de muziek.

Voor de productie ‘ Emily op liefde en dood’ heb ik dertien/veertien teksten geselecteerd uit de ruim 1700 gedichten die Emily Dickinson heeft geschreven. Dichteres en Dickinson-kenner Elly de Waard heeft me bij die selectie ondersteund.

Zij zal de verbindende teksten tussen de gezongen delen schrijven en uitspreken! Emily Dickinson is voor haar een belangrijke inspiratiebron. Tijdens deze productie zal ook het werk van Elly de Waard zelf aandacht krijgen. Enkele van haar gedichten zal ik toonzetten. Deze liederen zullen tijdens deze productie, mogelijk solistisch, uitgevoerd worden,

Een tweede medewerkster is de Heemsteedse zangeres Yvonne Weijers. Ik heb haar gevraagd om een solistische bijdrage te leveren aan dit project: zo wordt het een mooie en spannende afwisseling tussen soliste en koor.

Hans Oosterkamp schrijft de arrangementen voor een ensemble van zeven instrumentalisten: piano, slagwerk, trombone, altsax, tenorsax, contrabas en trompet.   

De dertien/veertien teksten over liefde en dood worden gezongen door een gemengd koor van ongeveer 50 personen. De taal is Engels.

Tenslotte wil ik aan de gezongen teksten nog ‘beelden’ toevoegen: associaties die de beleving zullen versterken! Leo Divendal, fotograaf, dichter en schrijver, heb ik hiervoor gevraagd.

Stemtest en stemvorming

Ook bij deze productie wil ik werken met een goed geauditeerd projectkoor. Mogelijk dat zangpedagoge Wieke Ubbels voor de stemtest gaat zorgen.

Voorts, het is immers een jubileumjaar, heb ik Harjo Pasveer bereid gevonden om een dag met ons te werken aan stem- en koorvorming. Harjo Pasveer is een specialist op dat gebied en ik denk dat we van hem veel zullen opsteken en dat we vooral met veel plezier onder zijn leiding zullen werken!

Andere feestelijke activiteiten tijdens het jubileumjaar

Een feestelijke peña! 

Natuurlijk is er in het jubileumjaar ook aandacht voor Pablo Neruda! We hebben aan deze dichter mooie projecten gewijd (‘Canto General de Chile,’’ Veinte poemas de amor’ en ‘Noche’).  Een peña is een typisch Zuid-Amerikaans feest, waar muziek, dans,  eten en drinken de boventoon voeren. Ik ben over dit feest in gesprek met Winanda van Vliet, de zangeres die zo’n bijzondere bijdrage leverde aan de specifieke Neruda-producties.

Een Dickinsondag/avond

Over Emily Dickinson valt veel te verhalen….Elly de Waard zal ons hierover met enthousiasme kunnen onderhouden. We kijken samen naar de indringende film die onlangs in verschillende theaters in Nederland te zien was ‘A Quiet Passion’. In deze film wordt het bijzondere leven van Emily Dickinson op een prachtige manier weer gegeven.

Alles op een rij

Je kunt deelnemen:

  1. aan het jubileumprojectkoor ‘Emily, op liefde en dood’, inclusief de koor- en stemvormingsdag o.l.v. Harjo Pasveer. Kosten € 200,00.
  2. de feestelijke peña: bedoeld voor deelnemers aan het jubileumproject en oud-deelnemers vorige projecten. Van iedere deelnemer wordt een kleine bijdrage gevraagd. Datum en bijdrage zijn nog nader te bepalen.
  3. de Dickinsondag/-avond: bedoeld voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Van iedere deelnemer wordt een kleine bijdrage gevraagd. Datum en bijdrage zijn nog nader te bepalen.  

De repetities en uitvoeringsmaanden van het koor

De kennismakingsavond en de eerste repetitie vinden plaats op woensdagavond 20 december van 19.30 uur tot 22.00 uur in Petrakerk Limburglaan 3 in Heemstede.

Voorafgaand aan deze eerste repetitieavond zullen in twee sessies de stemtesten worden afgelegd in diezelfde kerk. Data volgen later.    

De volgende repetities zijn gepland vanaf de tweede week van het jaar 2018. We starten dan op 10 januari 2018.

Naast de reguliere woensdagavondrepetities is er ook maandelijks een zondagmiddagrepetitie in het rooster opgenomen.

Het rooster tot de zomervakantie 2018 wordt je per e-mail toegezonden op het moment, dat het duidelijk is dat je ook daadwerkelijk aan het project gaat deelnemen.

De uitvoeringen, een vijftal, zullen plaatsvinden in de maanden oktober (eind van de maand) en november 2018.

Repetitiemethode

De geauditeerde koorleden zullen via ‘dropbox’ de beschikking hebben over de teksten en de muziek.

Registratie

De voorstelling wordt, indien dit financieel haalbaar is, zowel op CD/DVD als fotografisch geregistreerd. Deelnemers zullen dit materiaal tegen een redelijke vergoeding aan kunnen schaffen.

Aanmelden:

Wanneer je belangstelling is gewekt voor het nieuwe jubileumproject ‘Emily, op liefde en dood’ dan kun je dat kenbaar maken door mij een e-mail te sturen (thissen.c@hetnet.nl).

Vermeld in die e-mail je stemsoort, het volledig postadres en telefoonnummer.

Ik zie je aanmelding graag tegemoet uiterlijk voor 1 juli 2017.

 Over de andere activiteiten in het jubileumjaar wordt een ieder geïnformeerd, zodra er data en andere concrete gegevens bekend zijn.

Tenslotte een verzoek:

Breng s.v.p. deze brief ook onder de aandacht van mogelijk nieuwe projectkoorleden. Hoe meer zielen….!

 Hartelijke groet mede namens het bestuur van

Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda

Cees Thissen

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartverkoop

Kaartverkoop

Bestel hier uw kaartjes online!

Volg ons

Om niks te missen

Nieuwsbrief

aanmelden

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Nieuws

 

 

 

Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda

Secretariaat
Berkenhof 14
2105 MH Heemstede

© 2017
info@neruda.nl