Menu
stichting

Stichting

Missie

De Stichting heeft ten doel om bijzondere mondiale literaire werken te doen toonzetten, te produceren, uit te (laten) voeren en middels geluidsdragers publiekelijk te verspreiden.

De Stichting brengt in een zekere diversiteit aan producties, de omvang ervan in aanmerking nemend, de amateur-zanger en de professionele solist en musici bijeen: zo is de Stichting sinds haar oprichting (1998) een ontmoetingsplaats waar amateurs en professionals elkaar vinden in het creatief/artistieke proces van de productie.

Organisatie

‘Muziekprojecten Pablo Neruda’ is een Stichting en als zodanig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur van de Stichting ‘Muziekprojecten Pablo Neruda’ neemt bij zijn organisatie en functioneren de aanbevelingen van Cultural Governance als uitgangspunt.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het bestuur laat zich adviseren door een artistiek leider. Deze realiseert in samenwerking met de productieleider een uitvoering. De artistiek leider en de productieleider worden daarbij geassisteerd door een productieteam, dat bestaat uit uitvoerende functionarissen als een componist, arrangeur, technicus, organisator.

De Neruda standaard

De Neruda-standaard is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2006. Het motief om deze standaard te beschrijven is de wens om de cultuur die in de loop van de jaren in en rond de producties van de Stichting is opgebouwd, te expliciteren. Het doel hiervan is die cultuur te bezien, waar nodig te borgen en desgewenst uit te bouwen. Toekomstige producties en daarbij behorende processen worden voortaan geijkt aan deze standaard.

De volgende kenmerken zijn bepalend voor de Neruda-standaard. Bij haar producties en processen streeft de Stichting naar diepgang en het overbrengen van één of meer waarden, overigens zonder dat deze hoeven te worden geëxpliciteerd. De Stichting wil meer bieden dan amusement om het amusement. Daarbinnen kan een ruime verscheidenheid aan genres en sferen bestaan. De producties worden gedragen door een combinatie van amateurs en professionals.

Dit samengaan bewerkt bij beide groepen inspiratie en kwaliteitsgroei, zodat de ‘vonk overslaat’ op het publiek. Kenmerkend voor Neruda-producties is het proces van wording. Het ontwikkelingsproces van een productie, van een beperkte set basisgegevens naar een uitvoering met alles erop en eraan, komt tot stand dank zij een grote creativiteit van alle deelnemende groepen. Met name voor de de amateur-zanger bieden de projecten de mogelijkheid een intens proces door te maken van het ontwikkelen van zijn expressieve vermogens.

Van meet af aan wordt deze expressie expliciet gekoppeld aan:
- de ontwikkeling van beleving, houding en overtuiging;
- verbondenheid met de overige deelnemers;
- verbondenheid/positionering met inhoud, taal en tekst van de verschillende producties.

De kwaliteit van bovenstaande componenten en van de producties als geheel trekken een ruim publiek. Door een constant niveau worden bij dit publiek verwachtingen opgeroepen en betrokkenheid bij de productie gewekt. Hetzelfde geldt voor externe betrokkenen als fondsen en donateurs.

In de beperking toont zich de meester. Daar waar de inspiratie en uitdaging ligt in het samengaan van de twee betrokken groepen – amateurs en professionals – daar ligt tevens ook de begrenzing die hoort bij een semi-professioneel gezelschap. Zo’n gezelschap is zich ervan bewust dat zij artistiek gezien niet alles aankan.

Een begrenzing in omvang, frequentie en aantal van de producties wordt bepaald door de draagkracht van een gedegen infrastructuur en daarbij behorend timemanagement. Een productie krijgt groen licht van het bestuur als - naast de bovengenoemde criteria - aantoonbaar aan deze basisvoorwaarden kan worden voldaan.

Kaartverkoop

Kaartverkoop

Bestel hier uw kaartjes online!

Volg ons

Om niks te missen

Nieuwsbrief

aanmelden

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Bestuur

Secretariaat Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda
Doreen van Nieuwenhoven
Berkenhof 14
2105 MH Heemstede
tel: 023- 5321952/ 0641572886
e-mail: info@neruda.nl

Voorzitter:

Constance Clignett - van Beijsterveldt

Haarlem

Penningmeester:

Frans Smelt

Vogelenzang

De stichting is gedeponeerd bij de KvK onder nummer RSIN 815563279

Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda

Secretariaat
Berkenhof 14
2105 MH Heemstede

© 2017
info@neruda.nl