Menu
590

Emily, op liefde en dood

Er is een extra concert van Emily, op liefde en dood op 17 maart 2019 in Hoorn. Zie onder NIEUWS en KAARTVERKOOP 17 maart!!

 ‘Emily,  op liefde en dood’…..

Zo luidt de titel van het muziektheaterproject. In dit project staan het leven en werk van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson centraal.

In het kort:

Een statig huis met een parkachtige tuin in het nog landelijke Amherst (Massachussetts,VS) vormde de  ambiance waarin tussen 1855 en 1885 een van de opmerkelijkste dichterlijke oeuvres die er zijn, is ontstaan.

Emily Dickinson (1830-1886) schreef bijna 1800 gedichten en publiceerde er maar enkele. De volstrekt eigenzinnige inhoud van haar werk, daarbij haar teruggetrokken bestaan en onwil om te publiceren hebben na de verschijning van haar verzameld werk geleid tot een stortvloed aan biografische studies en interpretaties.

Het moet Emily Dickinsons thematiek zijn die tijdloos is: ze schrijft zoals geen ander ooit gedaan heeft over pijn, hartstocht, (on)geloof, verlangen, de dood, de natuur: heel het palet van de menselijke emoties.

Haar liefdesgedichten zijn de schrijnendste die ooit geschreven zijn. Over die laatste gedichten merkt Willem Wilmink, die een aantal van die gedichten vertaalde, op: ‘Er is vermoedelijk geen zuiverder liefdespoëzie dan die van deze eenzame vrouw, die de liefde misschien nooit aan den lijve ondervond.’

Toch was haar leven er niet een van tragisch gemis alleen, getuige de begrippen als ‘roes’, ‘vervoering’, ‘toverij’ en ‘extase’ die steeds terugkeren in haar gedichten.’

‘Ontneem mij alles Vrij

 Maar laat Extase mij

 Zodat ik rijker ben

 Dan ieder Medemens- ‘

Het werk van Emily Dickinson vind ik ronduit imponerend! Je vraagt je met verbazing af hoe het mogelijk is geweest, dat deze vrouw, levend in vrijwel permanente afzondering, zulke prachtige en vooral krachtige teksten heeft geschreven.

De productie

De afgelopen maanden heb ik veel van haar werk kunnen lezen en bestuderen, zowel haar poëzie als haar bijzondere brieven die ze tijdens haar leven schreef en die bewaard zijn gebleven.

Ik heb er voor gekozen om twee thema’s centraal te stellen: de liefde en de dood. De teksten met deze belangrijke thema’s leverden voor mij een ongelofelijke bron aan inspiratie op bij het componeren van de muziek.

Voor de productie ‘ Emily op liefde en dood’ heb ik dertien/veertien teksten geselecteerd uit de ruim 1700 gedichten die Emily Dickinson heeft geschreven. Dichteres en Dickinson-kenner Elly de Waard heeft me bij die selectie ondersteund.

Zij zal de verbindende teksten tussen de gezongen delen schrijven en uitspreken! Emily Dickinson is voor haar een belangrijke inspiratiebron. Tijdens deze productie zal ook het werk van Elly de Waard zelf aandacht krijgen. Enkele van haar gedichten zal ik toonzetten. Deze liederen zullen tijdens deze productie, mogelijk solistisch, uitgevoerd worden,

Een tweede medewerkster is de Heemsteedse zangeres Yvonne Weijers. Ik heb haar gevraagd om een solistische bijdrage te leveren aan dit project: zo wordt het een mooie en spannende afwisseling tussen soliste en koor.

Hans Oosterkamp schrijft de arrangementen voor een ensemble van zeven instrumentalisten: piano, slagwerk, trombone, altsax, tenorsax, contrabas en trompet.   

De dertien/veertien teksten over liefde en dood worden gezongen door een gemengd koor van ongeveer 50 personen. De taal is Engels.

Tenslotte wil ik aan de gezongen teksten nog ‘beelden’ toevoegen: associaties die de beleving zullen versterken! Leo Divendal, fotograaf, dichter en schrijver, heb ik hiervoor gevraagd.

Stemtest en stemvorming

Ook bij deze productie wil ik werken met een goed geauditeerd projectkoor. Mogelijk dat zangpedagoge Wieke Ubbels voor de stemtest gaat zorgen.

Voorts, het is immers een jubileumjaar, heb ik Harjo Pasveer bereid gevonden om een dag met ons te werken aan stem- en koorvorming. Harjo Pasveer is een specialist op dat gebied en ik denk dat we van hem veel zullen opsteken en dat we vooral met veel plezier onder zijn leiding zullen werken!

Hier alvast een eerste indruk van wat dit mooie project kan gaan worden:

I_should_not_dare_demo.mp3

 

Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda

Secretariaat
Berkenhof 14
2105 MH Heemstede

© 2020
info@neruda.nl